GDPR Privacybeleid

Here's the translation of the provided text to Dutch:

"GDPR Privacybeleid

Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2023.

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de Service gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is gegenereerd door het GDPR Privacybeleid Sjabloon van TermsFeed.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen zoals gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

"Account" betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

"Bedrijf" (aangeduid als "het Bedrijf," "Wij," "Ons," of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar NoBlue EU.

Voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.

"Land" verwijst naar Polen.

"Cookies" zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst door een website, met daarin de details van uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen ervan.

"Gegevensbeheerder," voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

"Apparaat" betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

"Persoonsgegevens" zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot u, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiemiddel of een of meer specifieke factoren die betrekking hebben op uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

"Service" verwijst naar de Website.

"Serviceprovider" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingehuurd om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten gerelateerd aan de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt. Voor de doeleinden van de AVG worden serviceproviders beschouwd als Gegevensverwerkers.

"Gebruiksgegevens" verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

"Website" verwijst naar NoBlue EU, bereikbaar via https://3fdc8a-5.myshopify.com.

"U" betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon de Service gebruikt of toegang heeft, zoals van toepassing.

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u worden aangeduid als de Gegevenssubject of als de Gebruiker, aangezien u de persoon bent die de Service gebruikt.

Verzamelen en Gebruik van uw Persoonsgegevens

Soorten Gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Terwijl u onze Service gebruikt, kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele telefoon dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

We gebruiken Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn onder andere beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden